W pomieszczeniach komunikacyjnych zainstalowano oprawy U-Round LED o mocy 20W i średnicy 300mm oraz na ścianach klatek schodowych plafony U-Ceiling08 LED o mocy 18W.

Pomieszczenia sanitarne jak toalety i WC oświetlono oprawami U-Downlight96 LED o mocy 10W i 18W.