I. Administratorem danych przekazanych za pomocą serwisu ledkos.pl jest Ledkos Sp. z o.o., ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno, tel.: +48 534 877 932 / +48 601 198 805, NIP: 899-284-36-21. Zwana w dalszej części dokumentu Firmą.

II. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922) i przy zachowaniu należytej staranności.

 III. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

imię i nazwisko
adres poczty elektronicznej
numer telefonu

IV. Wypełnienie formularza kontaktowego lub zamówienia oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do Firmy. Dane będą przetwarzane przez Firmę w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych ze sprzedażą.

V. Przesłane dane osobowe nie będą przekazywane przez Firmę podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:

konieczna będzie realizacja zamówienia

wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości

przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

VI. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII. Administrator Danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Firmy oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby dowiedzieć się więcej – skontaktuj się poprzez maila kontakt@ledkos.pl


Potrzebujesz pomocy z oświetleniem LED?

Jeśli wybranie oświetlenia LED sprawia Ci problem i nie masz pewności, która z kategorii sprawdzi się najlepiej w Twojej sytuacji – skontaktuj się z nami. Od lat zajmujemy się profesjonalnym oświetleniem zewnętrznym oraz wewnętrznym i posiadamy tysiące zadowolonych klientów, którzy zaufali naszej firmie. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań służymy pomocą – nasza wykwalifikowana kadra odpowie na każde pytanie i pomoże wybrać odpowiednie oświetlenie LED