Sklep internetowy działający pod adresem ledkos.pl prowadzony jest przez firmę Ledkos Sp. z o.o., ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno, tel.: +48 534 877 932 / +48 601 198 805, NIP: 899-284-36-21.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Sklep internetowy LEDKOS umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Sklep prowadzony jest przez firmę Ledkos Sp. z o.o. (dalej: LEDKOS). KRS 0000727106, NIP 8992843621, REGON 36995577600000
 4. Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
 5. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)
 6. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.
 7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po-sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 8. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.
 10. Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel. +48 534 877 932 lub +48 601 198 805, e-mail: sklep@ledkos.pl
 1. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
 2. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego LEDKOS w chwili składania zamówienia.
 3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w wartości brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich. Podane ceny zawierają rabat, który nie jest uwzględniany przy płatności kartami kredytowymi (np. VISA).
 4. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta za wyjątkiem opraw w kategorii OUTLET.
 5. Produkty znajdujące się w kategorii OUTLET są produktami nieużywanymi, ale ich data produkcji może być dłuższa niż 1 rok. Produkty te objęte są 6 miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.
 6. Ceny i dostępność pozycji z kategorii OUTLET obowiązują po potwierdzeniu ich przez Dział Realizacji Zamówień.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.
 8. Niektóre urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, laptopy, itd.) mogą nieznacznie zmieniać kolor oferowanych produktów.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Klientem sklepu może być osoba fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.
 4. W procesie składania zamówienia na zasadach, o których mowa wyżej Sklep udziela konsumentowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących:
 5. przedmiotu zamówienia, jego opisu i właściwości,
 6. łącznej ceny obejmującej cenę towaru wraz z kosztami, w tym kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,
 7. sposobu i terminu dostawy,
 8. danych Sklepu obejmujących nazwę, adres, wskazanie Sądu prowadzącego akta rejestrowe, numer KRS,
 9. sposobu komunikowania się z konsumentem poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i faksu, służących do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,
 10. procedury rozpatrywania reklamacji.
 11. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez LEDKOS wiadomości e-mail – statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, na adres mail podany przy rejestracji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą LEDKOS – właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 12. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.
 13. W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
 14. Zamówienia, z wybraną formą płatności “Przelew bankowy” lub “Płatność kartą”, z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę LEDKOS Sp. z o.o., mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
 15. LEDKOS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
 16. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.
 17. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.
 1. KOSZYK
 2. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.
 3. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.
 1. FORMY PŁATNOŚCI
 2. Sklep LEDKOS akceptuje następujące formy płatności:
 • Bezpośredni przelew na konto firmy:                                                                                                                    LEDKOS Sp. z o.o.
  ul. Kąkolewska 21                                                                                                                                                            
  64-100 Leszno

NR KONTA, IBAN, SWIFT
Płatność w PLNPekao S.A. 87 1240 1499 1111 0010 9123 7836
Płatność EUR (klienci zagraniczni)SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 87 1240 1499 1111 0010 9123 7836

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

 • Kartami kredytowymi akceptowanymi przez firmę “DotPay”
 • Szybki ePrzelew
 • PayPal
 • Za pobraniem 
 1. FORMY PRZESYŁKI
 2. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym LEDKOS realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.
 3. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
 4. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 5. Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego. Każdorazowo podczas procesu zamówienia klient jest informowany o kosztach wysyłki. Koszty przesyłki, których wymiary i waga wykraczają poza standardowe (szczegóły w zakładce „Dostawa”), zostaną ustalane indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mail.
 6. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (maksymalnie 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. W przypadku towaru wysyłanego z magazynów zewnętrznych, z których spedycja nie odbiera paczek pobraniowych, prosimy o dokonanie przedpłaty. Informację taką otrzymają Państwo na maila po złożeniu zamówienia.

VII. DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 3. W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako “firma” na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana na wskazany adres.

VIII.ZWROTY

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszym Sklepem.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie z użyciem Wzoru Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy Zawartej na Odległość, który znajduje się poniżej treści niniejszego Regulaminu. O chęci zwrotu towaru należy poinformować sklep LEDKOS, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy. Firma LEDKOS gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, Sklep zwraca konsumentowi wyłącznie koszt najtańszego sposobu dostawy. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu.
 4. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta oraz źródła światła.
 5. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.
 6. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.
 1. REKLAMACJE i GWARANCJE
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z pkt. II podpkt. 3 i 4 (źródła światła, z wyłączeniem źródeł LED, nie podlegają reklamacji). Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia wypełniając protokół reklamacyjny znajdujący się poniżej treści niniejszego Regulaminu. Wymagany jest kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem LEDKOS w celu:
 • omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,
 • zamiany za zgodą Klienta na inny lub jeśli nie będzie takiej możliwości – zwrotu pieniędzy.
 1. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi LEDKOS, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD, UPS, GLS, DHL lub InPost (wyłączając usługi Paczkomatu).
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.
 4. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
 5. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma LEDKOS nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.
 6. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2019r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.
 8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

 Zarząd Firmy Ledkos Sp. z o.o.


Potrzebujesz pomocy z oświetleniem LED?

Jeśli wybranie oświetlenia LED sprawia Ci problem i nie masz pewności, która z kategorii sprawdzi się najlepiej w Twojej sytuacji – skontaktuj się z nami. Od lat zajmujemy się profesjonalnym oświetleniem zewnętrznym oraz wewnętrznym i posiadamy tysiące zadowolonych klientów, którzy zaufali naszej firmie. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań służymy pomocą – nasza wykwalifikowana kadra odpowie na każde pytanie i pomoże wybrać odpowiednie oświetlenie LED